Dobromyšl

Dnes je 22.5.2018, svátek má Emil.
Dobromyšl - koření Litomyšlska, aneb nerostou u nás jenom květinky chlubilky.

Články

Městská média a úředníci to novým radním zbytečně kazí.

25. listopadu 2014

Na prvním jednání nově zvoleného zastupitelstva se volil starosta, místostarosta a radní. Volba byla tajná, to znamená, že se volilo anonymně a hlasy se počítaly neveřejně. Musím zdůraznit, že jediným momentem záruky regulérnosti volby je pouze sčítání hlasů. Pokračování článku po rozkliknutí titulku....

Vítězství ropáků nad obojživelníky - Aneb "pozitiva" moderní architektury v Litomyšli

2. listopadu 2014

V zámecké zahradě se dříve vyskytovaly v oblasti kolem potůčku a zámeckého rybníčku nejrůznější druhy obojživelníků, jiných živočichů a rostlin. Dnes však bohužel postupně mizí s výstavbou laminátových korýtek.  Spousty druhů žab a jiných plazů spadne po hladké kolmé stěně a již nedokáže vylézt a časem se i utopí.

 

Kocourkov na radnici pokračuje i po volbách

18. října 2014

Zastupitelstvo města zamítlo návrh zastupitele Radka Pulkrábka Patriot SNK k přepracování nespravedlivého a hloupého tržního řádu, aby potom naši radní v tichosti přepracovali tento tržní řád dle jeho připomínek. Uznat, že měli Patrioti zase pravdu, je pro naše radní stále nepřekonatelná záležitost :-)

Více zde: http://www.patriotlitomysl.cz/

Litomyšl hoří?

14. října 2014

V poslední době jsou často vidět Hasiči u kostela Nalezení sv. Kříže a Městského Muzea. Nebojte se nehoří, ale vyjíždějí na základě hlašení bezpečnostních zařízení k planým polachům. Otázkou je, kdo platí tyto plané výjezdy a jak by bezpečnostní zařízení fungovala v případě skutečného požáru. Zjistíme pro vás více a budeme infomovat.

Tištěné vydání Dobromyšle

5. října 2014

Třetí vydání Dobromyšle, tentokráte volební:
http://www.diskusni-forum-litomysl.cz/Dobromysl.pdf

Dětský stan, laminátokovová atrakce u zámku

30. září 2014

Dětský stan, laminátokovová atrakce u zámku je obehnaná páskou, nevíte někdo proč?

Od slavnostního otevírání zámeckého návrší neuběhl ani měsíc a už se atrakce zavírají. Připomíná to minulou volební kampaň, kdy se slavnostně dva dny před volbami otevřel bazén, aby se potom na  měsíc zavřel a dodělal.

Jak se z mostu dělá tunel za 400 tis.Kč?

15. září 2014

Město zrealizovalo za 650 tis. Kč předraženou opravu mostu přes řeku Loučnou. Jedná se o most, který vede k restauraci Za Vodou. Je dobré připomenout, že se i sousední mosty  opravovaly za částky do 300 tis. Kč. Na toto předražení jsme byli upozorněni odborníkem, který ocenil provedené práce na maximální částku 250 tis. Kč. Jak je to možné a jak se podaří zlegalizovat předražení zakázky o 400 tis. Kč? Pokračování článku po rozkliknutí titulku....

Návrat

12. září 2014

Během posledních dvou let mají občané města možnost opět pozorovat Nutrii říční (Myocastor coypus) v jejím přirozeném prostředí. Konkrétně na řece Loučné a na Košíři. Mnoho lidí si jí plete s Ondatrou pižmovou (Ondatra zibethicus), která zde žije již několik let a nejčastěji se vyskytuje na Loučné.  Avšak rozdíl mezi nimi je patrný již na první pohled, a to ve velikosti - nutrie říční je totiž mnohem větší.

Nutrie říční                                                                         Ondatra pižmová           

MOTTO JEDNATELŮ fy VODOVODY s.r.o. a MĚSTSKÉHO ÚŘADU : "STÁLE LŽEME O VODĚ A DĚLÁME SI BLÁZNY Z OBČANŮ LITOMYŠLE!" (reakce na podlé a lživé články v Lilii 9/2014, reakce jednatelů firmy Vodovody, Stanovisko Městského úřadu (p. Jiráň))

5. září 2014

Způsob správcování vody byl a stále je největší legální lumpárnou a zlodějinou v novodobých dějinách města. Pokračování článku po rozkliknutí titulku.....

 

Naši radní zešíleli

2. září 2014

Tak to máme černé na bílém, naši radní opravdu zešíleli a chtějí mít výlohy na podsíních a sloupy podloubí obestavěné asijským zbožím do výšky 1,7m.

http://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=mestsky_urad&akce=odbory_zpravy_detail&id=1409640123346

Jak si radní představují zarovnání podsíní asijským zbožím a to do výšky 1,7m. Zbožím májí být obloženy sloupy podloubí a zarovnány výlohy :-(

Prodám Amfiteátr Zn: jen do dobrých rukou :-)

31. srpna 2014

Tak co Litomyšláci nestálo by to za vyhlášení sbírky na záchranu amfiteátru?

Prodám amfiteátr z Litomyšlska. Pískovcové kvádry cca 600 kusů, cena 300-370 Kč/kus, prodám jenom jako celek, pouze do dobrých rukou – nejlépe mimo Východní Čechy.

 

Jméno:          Architekt Zámecký
Telefon.                   461 653 333
Lokalita:             57001 Litomyšl
Cena:     Nenápadnou dohodou

Veškerá podobnost se skutečnými osobami, místy a názvy je neúmyslná nebo náhodná.


 

Vzpomínám v dobrém, ale srdce mě bolí...

25. srpna 2014

Když Město Litomyšl v roce 2010 získalo obrovskou dotaci z EU na opravu zámeckého návrší, měla jsem stejně velkou radost, jaká byla její výše, bohužel jsem ale netušila, čeho se za ty čtyři roky strádání a zároveň i velkého očekávání nakonec dočkám. Dnes mi zbyly jen oči pro pláč a s povzdechem si vždycky, když jdu kolem, s despektem utrousím: „Tohle jsme přece nechtěli...!?!“

Nevím, proč, ale stále si tak nějak nemůžu vzpomenout, kdy nám tyhle realizace před zahájením revitalizace ukazovali. Jediné, co mi utkvělo v paměti, byly jehlany a datlové palmy ve francouzských zahradách. Ty tam ale nakonec nejsou.

Na co se ale dobře pamatuji je to, jak se všichni s naprostou chutí a nasazením pustili úplně nejdřív do likvidace unikátního přírodního amfiteátru, aby nám tu dnes vznikla jakási vlnová dráha, která je ale naprosto k ničemu. Přišlo mi, že je celá ta likvidační akce až příliš „akční“, jako by ten amfiteátr někomu natolik ležel v žaludku, že musel jít jako první pryč... Pokračování článku po rozkliknutí titulku

Politický článek do zářijové Lilie a korespondence o tom co se nesmí psát

19. srpna 2014

Nový Tržní řád Ano, litomyšlské podsíně potřebují zkulturnit formu prodeje. Týká se to především nabídky zboží asijských obchodníků. Naši radní proto vydali nový Tržní řád, o kterém bylo v minulé Lilii psáno, jak byl přijat po dlouhé diskusi. Vzhledem k tomu, že reguluje prodej na soukromých podsíních, čekal bych diskusi s majiteli obchodů a s obcho-dníky. Bohužel nikdo s nimi nediskutoval........... Pokračování článku po rozkliknutí titulku